ONZE FILOSOFIE

Fransen zijn chauvinisten, dat weten we allemaal. Je diensten of producten mogen nog zo goed zijn, ze zullen er de voorkeur aan geven wanneer het « made in France » is. Om die reden werken vele buitenlandse bedrijven met een postbusadres in Frankrijk.

 

Het kantoor heeft als activiteit de domiciliering van Uw Belgische of Nederlandse onderneming als agentschap of succursale in Frankrijk of voor de domiciliering van Uw Franse vennootschap als maatschappelijke zetel, met het grote verschil dat je ook in het Nederlands kan aangesproken worden en je de correspondentie in het Nederlands kunt voeren.

Daarnaast verleent het kantoor een dienstverlening in het Nederlands aan klanten die Franse juridische of fiscale verplichtingen dienen na te leven via een externe accountant, advocaat en notaris.

Het kantoor beschikt over 2 vergaderruimtes waarvan er één het ganse jaar beschikbaar is voor de gedomicilieerde om een vergadering te beleggen van haar directieorganen, en die open is van 2 januari tot 31 december van Maandag tot en met Vrijdag. Bovendien bestaat de mogelijkheid een vergaderruimte voor een korte termijn te huren.

Het kantoor respecteert op een nauwgezette wijze de geldende Franse reglementering, met name het Decreet n° 85.1280 van 05/12/1985 en het Decreet 2007-750 van 09/05/2007 inzake de regulering van het beroep van « domiciliataire ».

Wij staan borg voor een absolute discretie over de activiteiten van de gedomicilieerde en zullen geen enkele informatie verstrekken aan derden, buiten eventueel het rechtmatig verzoek van administratieve overheden, overeenkomstig de geldende reglementeringen.